Offertlista

0 produkter

Fällbara pallcontainrar ”Magnum”

Distributionskedjan står inför större utmaningar än någonsin tidigare, såsom längre transportsträckor och miljöpåverkan. Därför är vår Magnum-serie det kompletta systemet för returemballage, med många fördelar gentemot andra konventionella emballeringssystem, exempelvis engångssystem.

Containrarna finns i olika storlekar med maximerad volymkapacitet för att hantera era produkter. Fällbarheten underlättar ekonomisk återtransport. Containrarna är lätta att fälla ihop och ställa upp med ett minimum av ansträngning och är direkt färdiga användas.

De tillgängliga alternativen utgör en gedigen lösning för returemballage, och de kan reaperas/återvinnas när de har tjänat ut. Skapa utrymme som Ni inte visste att Ni hade, och spara pengar med Magnum-serie för stora fällbara conainrar.

Fällbara pallcontainrar ”Magnum”