Offertlista

0 produkter

Farligt avfall

Miljöbalken, lokala renhållningsföreskrifter samt bestämmelser för hantering av kemiska produkter ställer allt högre krav på företag som hanterar farligt avfall. Konsekvenserna av bristande hantering kan bli kostsamma, både ekonomiskt och avseende good will.

Vi är experter på utrustning och hantering av allt slags avfall inom området farligt avfall.

Vi erbjuder lämpliga behållare för alla användare.

Kravet på UN-godkänt emballage gäller endast vid transport av farligt gods.

Vid behov av emballage för mellanlagring, sortering och intern hantering hänvisar vi till våra övriga behållare och sorteringsvagnar.

 

 

Farligt avfall