Offertlista

0 produkter

Miljö – helt naturligt

Miljö – helt naturligt

För oss som är verksamma inom material- och avfallshantering är ett sunt miljötänk helt naturligt.

Våra produkter hjälper våra kunder till en miljövänligare och mer effektiv materialhantering och logistik. Resultat är en bättre miljö, vilket också inkluderar arbetsmiljön.

Alla våra produkter går att återvinna. Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur du ska gå till väga för att återvinna våra produkter. Vi arbetar också strategiskt för att minska vår miljöpåverkan genom att köpa vindkraftel, samt följer föreskriva lagar och krav för vår verksamhet.

food-safe52

Våra produkter är tillverkade av livsmedelsgodkänd HD-polyeten eller Polypropen material.

Certificat:

HDPE – Polyetylen med hög densitet

Ämnet har låga miljö- och hälsorisker.

HD 2 symbol

                                                      

 

PP – Polypropen

Polypropen tål högre temperaturer än HDPE men i övrigt har de liknade egenskaper.
Ämnet har låga miljö- och hälsorisker.

PP 5 symbol

FTI Förpackningsavtal

Vi är anslutna till FTI, näringslivets insamlingssystem för återvinning av förpackningar.