Offertlista

0 produkter

Företagshistoria

År 1973: AlmoVerken startades som en kvällshobby av Olof Alm med maka Dahlia i Tranås.

År 1976: Deltog Olof Alm på ELMIAs Husvagnsmässa för att visa sina produkter, vid denna mässa knöts kontakter mellan Olof Alm och Perstorp Form/Arca Systems (idag Schoeller Allibert AB).

År 1978: Olof börja sälja Perstorps produkter i närområdet d.v.s. länen runt Vättern till en början. Detta blev så framgångsrikt att Olle Alm bildade ett aktiebolag.

ALMOVERKEN AB  (ALM= Alm O=Olof)

Fr.o.m. denna tidpunkt arbetade Olof och fru heltid med AlmoVerken och utökade sitt geografiska område och fortsatte med Perstorps produkter i huvudsak. Försäljningen av plastprodukterna sker till direktkunder samt återförsäljare från eget lager i Gripenberg strax utanför Tranås.

År 1987: Omsättningen gick snart upp mot ca 2 Milj. för att efter 10 år (1987) vara uppe i ca 3 Milj. och försäljningen sker nu i hela Sverige.

Samarbetet med Perstorp hade ytterligare förstärkts och förtroendet från Perstorp sida gentemot AlmoVerken och arbete hade stärkts på ett bra sätt. Ett sätt som senare har genomsyrat hela AlmoVerken historia.

År 1988: AlmoVerken säljs till Christer Ahlstrand och företaget flyttar in till Tranås till större lagerytor samt kontor/utställning.

År 1991: AlmoVerken övertar ansvaret av Perstorps mindre återförsäljare samt även tar hand om en del av efterbearbetningsjobb såsom prägling av plastlådor, fastnitning  av etiketter och hjul etc. Resultatet väntade inte på sig och omsättningen började öka för varje år, omsättningen steg till ca 10 milj.

År 2011: AlmoVerken ingår idag i Janssons Industrigrupp.

År 2013: AlmoVerken får order på Backskåp till världens största containerfartyg, kan lasta 18000 container.

År 2017/2018: Stora maskininvesteringar görs i moderbolaget Jansson Industri för att rationalisera tillverkningen av produkter för materialhantering.

År 2019: AlmoVerken flyttar in i nya lokaler och en lyckad satsning på ökad export sker.